പ്രതിമാസ റീചാർജ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി എയർടെൽ , ഇൻകമിങ് കോളിനും ചാർജിങ് നിർബന്ധം

പ്രതിമാസ റീചാർജ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി എയർടെൽ , ഇൻകമിങ് കോളിനും ചാർജിങ് നിർബന്ധം

രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരതി എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ റീചാർജ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ കുത്തനെ കൂട്ടി. നിലവിലെ പ്രതിമാസ റീചാർജ് നിരക്കായ 35 രൂപയിൽ നിന്ന് 45 രൂപയായാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇതിനർഥം ഓരോ എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താവിനും അതിന്റെ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ തുടരാൻ എല്ലാ മാസവും 10 രൂപ കൂടി അധികം നൽകേണ്ടിവരും.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് എയർടെൽ മിനിമം റീചാർജ് നിരക്ക് 35 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിലൂടെ റീചാർജ് ചെയ്യാത്ത ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും നെറ്റ്‌വർക്ക് ചെലവുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കമ്പനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് 28 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ 45 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ ഞായറാഴ്ച പരസ്യ അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. 45 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകമിങ് കോളുകളും ലഭിക്കില്ല. റീചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സേവനങ്ങളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിമാസ റീചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ്, ഔട്ട്ഗോയിങ് കോളുകൾ ലഭിക്കില്ല. പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം റീചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എയർടെൽ വരിക്കാര്‍ക്ക് 15 ദിവസം വരെ ഇൻകമിങ് കോൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 15 ദിവസം ഏഴു ദിവസമായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Related post