കൊച്ചിൻ ഫ്ലവർഷോയിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറുന്നു

കൊച്ചിൻ ഫ്ലവർഷോയിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറുന്നു

എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ജില്ലാ അഗ്രി ഹോർട്ടികൾചർ സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ ഫ്ലവർഷോയിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറുന്നു. അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പൂച്ചെടികൾ കാണാനുള്ള അവസരം 12 വരെയാണ്. രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഇനം റോസാച്ചെടികളും ആയിരത്തോളം ഇനം ഓർക്കിഡുകളും പുഷ്പമേളയിൽ കാണാം. ചെമ്പരത്തിപ്പൂവുകൾ 250 ഇനമുണ്ട്. ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത അഡീനിയം, പെറ്റിയൂണിയ, ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗാർഡൻ, വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ, ബോൺസായി ഗാർഡൻ, നക്ഷത്രവൃക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും മേളയിലെ താരങ്ങളാണ്.

5000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ പുഷ്പാലങ്കാരത്തിനായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക പവലിയനും മേളയിലുണ്ട്. ഡാലിയ, ജെർബിറ, സാൽവിയ, പൊയിൽസെറ്റിയയുടെ നവീന ഇനമായ പ്രിൻസ് സെറ്റിയ വിവിധയിനം ജമന്തികൾ തുടങ്ങി അൻപതിലേറെ ഇനങ്ങളിലെ പൂച്ചെടികൾക്കൊണ്ടു തയാറാക്കിയ പൂന്തോട്ടവും പ്രദർശനത്തിനു മാറ്റുക്കൂട്ടും. പൂക്കൾക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റലേഷനും മേളയിലുണ്ട്. പൂക്കൾക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഇത്തവണയുണ്ട്.

മികച്ച സെൽഫികൾക്കു സമ്മാനവും ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചിലേറെ നഴ്സറികളാണു മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 11നു കുട്ടികൾക്കായി പുഷ്പരാജകുമാരൻ, പുഷ്പരാജകുമാരി മത്സരം നടക്കും. മേളയുടെ അവസാന ദിവസം പ്രദർശന വസ്തുകളുടെ വിൽപനയുമുണ്ടാകും. രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാണു പ്രവേശനം. മുതിർന്നവർക്ക് 60 രൂപയും കുട്ടികൾക്കു 30 രൂപയുമാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രത്യേക കിഴിവുണ്ട്.

Related post