അഗതികൾക്ക് ബിരിയാണി വിളമ്പി കൊച്ചിൻ കോർപറേഷൻ

അഗതികൾക്ക് ബിരിയാണി വിളമ്പി കൊച്ചിൻ കോർപറേഷൻ

ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഗതികൾക്ക് ബിരിയാണി വിളമ്പി കൊച്ചിൻ കോർപറേഷൻ. എറണാകുളം എസ്ആർവി സ്‌കൂളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരാലംബർക്കാണ് നഗരസഭയും ജില്ല ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് ഈസ്റ്റർ സന്തോഷം ഒരുക്കിയത്. പ്രത്യാശയുടെ ദിനമായ ഈസ്റ്ററിൽ ആളുകളെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് എറണാകുളം എസ്ആർവി സ്‌കൂളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഗതികൾക്ക് നഗരസഭ ബിരിയാണിയുടെ രൂപത്തിൽ ഈസ്റ്റർ സന്തോഷം വിളമ്പിയത്. ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ്, കൊച്ചി മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. അതേസമയം ജില്ലയിൽ ഒരു അഗതി കേന്ദ്രം കൂടി ഉടൻ ആരംഭിക്കാനാണ് നഗരസഭാ തീരുമാനം.

Related post