കാർഡ് ഇല്ലാതെയും ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്  എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം

കാർഡ് ഇല്ലാതെയും ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം

രാജ്യത്തെ മുൻനിര സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് ‘കാർഡ്‌ലെസ് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ’ സൗകര്യം തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ഈ സേവനം ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനുപ് ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

ഐമൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ‘കാർ‌ഡ്‌ലെസ് ക്യാഷ് പിൻ‌വലിക്കൽ‌ ’ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേഗമേറിയതും അതുല്യവുമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.

ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ‘കാർഡ്‌ലെസ് പണം പിൻവലിക്കൽ’– വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

∙ ICICI മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക – ‘iMobile’.

∙ ‘സർവീസസിൽ’, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മിൽ പണം പിൻവലിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ തുടർന്ന് എടുക്കുന്ന തുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 4 അക്ക താൽക്കാലിക പിൻ നൽകുക.

∙ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഒടിപി (വൺ ടൈം പാസ്‌വേഡ്) ലഭിക്കും

∙ തുടര്‍ന്ന് ഏതെങ്കിലും ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎം സന്ദർശിക്കുക. കാർഡ് ഇല്ലാത്ത പണം പിൻവലിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.

∙ ഇപ്പോൾ റഫറൻസ് OTP നൽകുക.

∙ താൽക്കാലിക പിൻ നൽകുക.

∙ തുടര്‍ന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ട തുക നൽകുക.

∙ പണം പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർഥനയും ഒടിപിയും അടുത്ത ദിവസം അർദ്ധരാത്രി വരെ സാധുവായിരിക്കും.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

∙ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി പണം പിൻവലിക്കാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ എടിഎം പിൻ ഉപയോഗിച്ചോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കാർഡ്‌ലെസ് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം 15,000 ത്തിലധികം ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

∙ പ്രതിദിന ഇടപാട് പരിധിയും ഓരോ ഇടപാട് പരിധിയും 20,000 ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

∙ ഐസിഐസിഐ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിക്കൽ സുരക്ഷിതമായ സംവിധാനമാണ്.

Related post