എറണാകുളം-രാമേശ്വരം  പ്രത്യേക തീവണ്ടി

എറണാകുളം-രാമേശ്വരം പ്രത്യേക തീവണ്ടി

എറണാകുളം-രാമേശ്വരം റൂട്ടിൽ തീർത്ഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക തീവണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ജനുവരി ഒമ്പത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാണ് സർവീസ് നടത്തുക.

എറണാകുളം ജങ്ഷൻ-രാമേശ്വരം പ്രതിവാര തീവണ്ടി (06045) ജനുവരി ഒമ്പത്, 16, 23, 30, ഫെബ്രുവരി ആറ്, 13, 20, 27 തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് ഏഴിന് എറണാകുളം ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 7.30-ന് തീവണ്ടി രാമേശ്വരത്ത് എത്തിച്ചേരും. രാമേശ്വരം-എറണാകുളം ജങ്ഷൻ പ്രതിവാര തീവണ്ടി (06046) ജനുവരി 10, 17, 24, 31, ഫെബ്രുവരി ഏഴ്, 14, 21, 28 തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് നാലിന് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 4.30-ന് എറണാകുളം ജങ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരും.

കേരളത്തിൽ ആലുവ, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കൊല്ലങ്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ തീവണ്ടിക്ക് സ്റ്റോപ്പുണ്ട്.

Related post