പ്ലാസ്റ്റിക് ‘ട്രാപ്പി’ലാക്കും ഓര്മപെടുത്തലായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലെ കലാമാതൃക

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഭീകരമായ ട്രാപ്പിലാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖം കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിക്കാണുക. അതെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മരണമണി മുഴക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകരുത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവുകയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ‘ ട്രാപ്’ എന്ന കലാമാതൃക. ശാസ്ത്ര ചലച്ചിത്രകാരനായ കെ.കെ.അജികുമാറും ഗായകൻ ബിജു തോമസും ചേർന്നാണ് 1200 ഓളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചു 25 അടി ഉയരമുള്ള ഈ കലാസൃഷ്ട്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം 6 പേർക്ക് വീതം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ട്ടപാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയും. കുപ്പിക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന […]Read More