സ്മാർട് ഫോണുകൾക്ക് ഇനി ഓഫറുകൾ കിട്ടില്ല, ഇളവുകൾ നിർത്താന്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഇടത്തരം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്കു പോലും 2,000-3,000 രൂപ ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ പലരും ഫോണുകള്‍ വാങ്ങാനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഇനിയും ഫോണ്‍ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉണ്ടായേക്കില്ല എന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത്. വന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ ഫോണുകളും മറ്റും ഓണ്‍ലൈനില്‍ വിറ്റുകൂടാ എന്ന സർക്കാർ നിബന്ധന പ്രാബല്യത്തില്‍ വരാന്‍ പോകുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഫോണ്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളെയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നേരിട്ടാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വിലക്കുറവ് സാധ്യമാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്തരം നിര്‍മ്മാതാക്കളെ ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ കടക്കാര്‍ […]Read More