ജില്ലാ ജയിലിൽ തടവുകാരും ജീവനക്കാരും മാസ്കുണ്ടാക്കുന്നു

കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി മാസ്കുകൾ തയാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണു ജില്ലാ ജയിലിലെ 20 തടവുകാരും 15 ജീവനക്കാരും. വനിതാ ജയിലിലെ 3 തടവുകാരും 5 ജീവനക്കാരും മാസ്കുണ്ടാക്കുന്നു. കുട്ടിയുടുപ്പ് തയ്യൽ യൂണിറ്റിലെ മറ്റ് ഉൽപാദനമെല്ലാം മാറ്റിയാണു മാസ്ക് നിർമാണം. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു നിലവാരമുള്ള മാസ്ക് എന്നതാണു ലക്ഷ്യമെന്നു ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കെ.വി. ജഗദീശൻ പറഞ്ഞു. സീപോർട്– എയർപോർട് റോഡിലെ ജയിൽ കൗണ്ടറിൽ നാളെ മുതൽ മാസ്ക് വിതരണം തുടങ്ങും. 5 മുതൽ 10 രൂപ വരെയാണു വില. എറണാകുളം […]Read More