ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ എൽ‌എൻ‌ജി ബസ് കൊച്ചിയിൽ‌ ആരംഭിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ എൽ‌എൻ‌ജി ബസ് പെട്രോനെറ്റ് എൽ‌എൻ‌ജി കൊച്ചിയിൽ‌ ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യാഴാഴ്ച ഫ്ലാഗു ചെയ്തു. പെട്രോനെറ്റ് എൽ‌എൻ‌ജി ലിമിറ്റഡ്, അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാ ആവശ്യത്തിനായാണ് ഇതാരംഭിച്ചത്. 180 കിലോഗ്രാം ക്രയോജനിക് ടാങ്ക് ഘടിപ്പിച്ച ബസിന് ഒരൊറ്റ ഫില്ലിംഗിൽ 900 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. എൽ‌എൻ‌ജിയുടെ കാര്യക്ഷമത ഡീസലിനേക്കാൾ 1.5 മടങ്ങ് മികച്ചതാണ്. സി‌എൻ‌ജിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 57 രൂപയാണെങ്കിലും എൽ‌എൻ‌ജി ഒരു കിലോയ്ക്ക് 40-45 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഡീസലുമായി […]Read More