2 വർഷത്തിനു ശേഷം വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പേര് മാറ്റി

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പേര് മാറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഐഡന്റിറ്റിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വോഡഫോണും ഐഡിയയും സംയോജിപ്പിച്ചു ‘വി’ ( ‘Vi’) എന്ന പേരാക്കി മാറ്റി. വോഡഫോൺ ഐഡിയ എംഡിയും സിഇഒയുമായ രവീന്ദർ താക്കറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലയിക്കലിന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുടെയും സംയോജനം പൂർത്തിയായതോടെ പുതിയൊരു തുടക്കത്തിനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് പുതിയ പേരിടൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റിനിടെ രവീന്ദർ തക്കർ പറഞ്ഞു. […]Read More