വീട്ടിലിരുന്ന് പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി തട്ടിപ്പ്

അടച്ചിടൽ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് കോടികൾ സമ്പാദിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി മണിച്ചെയിൻ തട്ടിപ്പുകാർ രംഗത്ത്. ‘ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ ചേർന്നാൽ പണം സമ്പാദിക്കാം’- തട്ടിപ്പുകാരുടെ വാഗ്ദാനം ഇങ്ങനെ. സാങ്കൽപ്പികമായുള്ള എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ് ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാകേണ്ടത്. ശേഷം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ് പോലെ മറ്റു രണ്ടുപേരെ ചേർക്കണം. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. മണിച്ചെയിൻ രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ് കർശന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ […]Read More