റെഡ്മി 8 എ ഡ്യുവൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി

മുന്‍നിര സ്മാർട് ഫോൺ നിർമാണ കമ്പനിയായ റെഡ്മിയുടെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തി. റെഡ്മി 8 എയുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പുതിയ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും കുറച്ച് ട്വീക്കുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ റെഡ്മി 8 എ ഡ്യുവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്മാർട് ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ്. റെഡ്മി 8 യുടെ ഈ പുതിയ പതിപ്പിലെ പ്രാഥമിക മാറ്റം ഇരട്ട ക്യാമറയാണ്. 13 എംപി ലെൻസും 2 എംപി ഡെപ്ത് സെൻസറും ഫോണിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിന് സ്വതന്ത്രമായി […]Read More