റയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഇനി ‍റെന്റ് എ കാറും

സംസ്ഥാനത്തെ നാല് റയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില് ‍’റെന്റ് എ കാർ’ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപരം സെന്‍ട്രല്‍, എറണാകുളം ജംക്ഷന്‍, എറണാകുളം ടൗണ്‍, തൃശൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത്. റയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കാറുകള്‍ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്‍ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി . ഇനിമുതല്‍ റയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ടാക്സികായി കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ട. നിങ്ങളെ കാത്ത് വിവിധ മോഡലുകളിലുള്ള ഈ കാറുകളുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളിലും 5 കാറുകളാണുള്ളത്. പണവും രേഖകളും നല്‍കി ഇഷ്ടമുള്ള […]Read More