മാളുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും ജൂണ്‍ 9 മുതൽ

സംസ്ഥാനത്തെ മാളുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും ജൂണ്‍ 9 മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. റസ്റ്ററന്റുകളിൽ ഇരുന്നു കഴിക്കാം. എന്നാൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവ അണുവിമുക്തമാക്കണം. മാളുകളിൽ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഒരു സമയം എത്രപേർ എന്നു തീരുമാനിക്കണം. ലിഫ്റ്റുകളില്‍ ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ടാകണം. ഗോവണിപ്പടികളിൽ പിടിച്ചു കയറരുത്. മാളുകളിലെ തിയറ്ററുകളും കുട്ടികളുടെ പാര്‍ക്കും തുറക്കരുത്. റസ്റ്ററൻറുകൾ തുറന്ന് ആളുകൾക്ക് അകത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാം. ഹോം ഡെലിവറി പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ജീവനക്കാരുടെ താപനില പരിശോധിക്കണം. […]Read More