ചെല്ലാനത്ത് വലിയ കടൽക്ഷോഭം

തീരത്ത് പരക്കെ നാശമുണ്ടാക്കിയും തീരദേശവാസികളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയും രണ്ടു ദിവസമായി ചെല്ലാനത്ത് കടൽക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്. ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽക്ഷോഭമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കടൽഭിത്തി തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മണൽ നിറച്ച ജിയോ ബാഗുകളെല്ലാം തന്നെ കടലെടുത്തു. കടൽവെള്ളം വീടുകളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ്. ബസാർ, മറുവക്കാട്, കമ്പനിപ്പടി, മാലാഖപ്പടി, കണ്ടക്കടവ്, കണ്ണമാലി, ചെറിയകടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ദയനീയം. നൂറുകണക്കിനു വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. വീടിനകം ചെളിയും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനാൽ പലരും വീടുവിട്ടിറങ്ങാൻ തയാറല്ല. വീടുകളുടെ ടെറസിനു […]Read More