ഇത് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ റോബട്ടിക് റസ്റ്ററന്റ്! ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ 4 റോബട്ടുകള്‍

കൊച്ചിയില്‍ ഇനി റോബട്ടുകള്‍ ഭക്ഷണം വിളമ്പും. പാലാരിവട്ടത്തെ തക്കാരം റസ്റ്റോറന്‍റിലാണ് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനും ഭക്ഷണം വിളമ്പാനും റോബട്ടുകള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. താരയും സൂസിയും അന്നയും ഹേബയും. നാലു പേരും തിരക്കിലാണ്. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കണം, ഭക്ഷണം വിളമ്പണം. ചൈനയില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിലേക്കെത്തിയ റോബട്ടുകളാണ് ഈ നാലു പേരും. താരയ്ക്കാണ് റസ്റ്റോറന്‍റിലേക്കെത്തുന്ന അതിഥികളെ വരവേല്‍ക്കണ്ട ചുമതല. മറ്റു മൂന്നു പേരും ഭക്ഷണം വിളമ്പണം. ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ഭക്ഷണം നല്ല ചൂടോടെ നമ്മുടെ മേശയ്ക്ക് അരികിലെത്തിക്കും ഈ റോബട്ടുകള്‍. കൊച്ചിയില്‍ ആദ്യത്തെയും കേരളത്തിലെ […]Read More