വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ സമയം 16 സെക്കൻഡായി കുറച്ചു

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ സമയം 16 സെക്കൻഡായി കുറച്ചു

സെർവറുകളിലെ ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ സമയ പരിധി 16 സെക്കൻഡായി കുറച്ചു. ലോക്ക് ഡൌൺ കാരണം വളരെയധികം ഉപയോക്താക്കൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവർ ചാറ്റിംഗിനും വീഡിയോ / വോയ്‌സ് കോളുകൾക്കുമായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനാൽ സ്റ്റാറ്റസായി അപ്‌ലോഡുചെയ്‌ത വീഡിയോകൾക്കായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇപ്പോൾ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായിട്ടാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഈ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ നീക്കം സെർവറുകളിലെ ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്റ്റോറി വീഡിയോ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്റ്റോറികളായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വീഡിയോകളുടെ എണ്ണം വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പരിമിതപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ചെറിയ പാർട്ടുകൾ ആയി ദൈർഘ്യമേറിയ വീഡിയോകൾ ഇടാൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

Related post