വാട്‌സാപ്പ് വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ദൈര്‍ഘ്യം വീണ്ടും 30 സെക്കന്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു

വാട്‌സാപ്പ് വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ദൈര്‍ഘ്യം വീണ്ടും 30 സെക്കന്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു

വാട്‌സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി പങ്കുവെക്കാനാവുന്ന വീഡിയോകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം വീണ്ടും 30 സെക്കന്‍ഡായി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബീറ്റാപതിപ്പില്‍ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ദൈര്‍ഘ്യം 30 സെക്കന്‍ഡ് ആക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ തിരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് വാട്‌സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ദൈര്‍ഘ്യം 15 സെക്കന്‍ഡായി കുറച്ചത്. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളുടെ പ്രചാരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ നീക്കം.

വാട്‌സാപ്പിന്റെ 2.20.166 ബീറ്റാ അപ്‌ഡേറ്റിലാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ദൈര്‍ഘ്യം 30 സെക്കന്‍ഡാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബീറ്റാ ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ സ്റ്റാറ്റസ് 30 സെക്കന്‍ഡാക്കി മാറ്റാം. എന്നാല്‍ എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തണമെങ്കില്‍ അല്‍പനാള്‍ കൂടി വരെ കാത്തിരിക്കണം.

Related post